Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

tajucha
6253 686b
Reposted frombelleza belleza viacheri cheri

May 10 2015

tajucha
9466 d63f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahereyes hereyes
tajucha
3003 27f8 500
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
3549 a0dc 500

wolverxne:

White Lion | by: [Jean-Claude Sch.]

Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaoopsiak oopsiak
tajucha
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viapannacormac pannacormac
Do you miss me when you hear my name?
— 4:04 am thoughts (via ileu)
tajucha
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux vialabellavita labellavita
tajucha
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative viapatiska patiska
tajucha
3274 f8b7
Reposted fromskatrix skatrix

May 07 2015

tajucha
tajucha
Wódka, gin, rum, tequila, burbon, scotch. Wszystko jedno. Po prostu dajcie mi drinka. Dobrego mocnego alkoholowego drinka. Mówię sobie, że chcę tylko jednego, ale wiem, że to nieprawda. Chcę kurwa pięćdziesiąt.
— james frey
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimmuff immuff
tajucha
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
tajucha
4438 cf09
Reposted frommaking-love making-love viaimmuff immuff

March 13 2015

tajucha
6932 2c59 500
tajucha
6772 2811
tajucha
2060 c5bb
Reposted fromthalahassi thalahassi
tajucha
5202 6668 500
Reposted fromfoina foina

February 14 2015

tajucha

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

tajucha
1744 39bb 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl