Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

tajucha
3977 be74
tajucha
tajucha
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

December 28 2014

tajucha
1533 c0d7
Reposted fromvolldost volldost viaZurui Zurui
tajucha
7664 2ca0
Reposted fromdusielecc dusielecc viaiwowad iwowad
8840 4d24
Reposted fromashina666 ashina666 viaiwowad iwowad
tajucha
tajucha
1023 5d31
Reposted fromhormeza hormeza viaZurui Zurui
tajucha
1278 e9ba
Reposted fromcountingstaars countingstaars viaiwowad iwowad
tajucha
tajucha
8731 724d
Reposted fromarwen arwen viaeglerion eglerion
8444 25f5 500

nick-uhh-wha:

This is probably the best thing on the internet
In case you don’t get it:
image

Reposted fromiron-dink iron-dink viatichga tichga
tajucha
0995 17a9
"Chcę być tą jedną jedyną. Twoją wybranką, bez której nie potrafisz żyć, od której rano odrywasz się niechętnie, a wieczorem pędzisz do niej jak na skrzydłach. Nie mogę być trzymanym w rezerwie elementem planu B ani nagrodą pocieszenia"

— Jane Sigaloff
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viabadgirl badgirl

November 28 2014

tajucha
3756 0f94

October 31 2014

tajucha
7800 3847
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaikropka ikropka

October 02 2014

tajucha
3883 c151 500
Reposted frommrsbluevelvet mrsbluevelvet
tajucha
I będziesz jeszcze pragnął By ona była mną
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
tajucha
8393 af89
Reposted fromdiicap diicap
tajucha
8446 1c3d 500
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl